NOTĂ DE INFORMARE

 

            ALTERNATIVE SHOP EUROPE SRL., cu punct de lucru:  Bucuresti, Strada Baba Novac, nr 20 A, Sector 3, inregistrata in Oficiul Registrului Comertului Bucuresti de pe langa Tribunalul Bihor sub numarul J5/1781/01.10.2020, cod unic de inregistrare 43125474, atribut fiscal RO,  reprezentata de dl. Gal Tamas – Administrator, cetățean român, născut la data de 13.05.1985 în Mun. Carei, jud. Satu-Mare, domiciliat în sat. Berveni, com. Berveni, nr. 512, jud. Satu-Mare, identificat prin CI seria SM  nr. 458958, eliberat de SPCLEP Carei la data de 14.05.2012, având CNP 1850513303726 vă aduce la cunoștință următoarele:

 1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
 2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:
 • executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;
 • îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata produselor vândute dvs.;
 • în scopul promovării produselor coemrcializate;
 1. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru:
 • comunicarea cu dumneavoastră pentru comenzile efectuate;

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii relatiei comerciale;

 1. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
 2. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională ci și o valoare esențială.
 3. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
 4. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.
 5. 8. Prezentul consimțământ precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.
 6. Totodată arat că revocarea consimțământului nu va afecta în niciun mod legalitatea utilizării datelor cu caracter personal până în momentul retragerii consimțământului și nu voi ridica nicio prteenția material, morală sau de altă natură față de ALTERNATIVE SHOP EUROPE SRL pentru utilizarea datelor cu character personal nici înainte și nici după revocarea consimțământului.